Tag: Toshiro

Seven Samurai

1954 Director: Akira Kurosawa Starring: Toshirô Mifune, Takashi Shimura, Keiko Tsushima, Yukiko Shimazaki, Kamatari Fujiwara, Daisuke Katô, Isao Kimura, Minoru Chiaki, Seiji Miyaguchi, Yoshio Kosugi, Bokuzen Hidari, Yoshio Inaba Words – Christian Abbott. All great films can be traced back to other works of… Continue Reading “Seven Samurai”